Evästekäytännöt

Harjavalta-konsernin (Puustelli Group Oy, Harjavalta Oy, Kastelli Group Oy sekä Lapti Group Oy, jäljempänä ”Puustelli”) digitaalisten palveluiden (”Palvelu”) välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttämääsi päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut. Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla Puustelli voi laskea ja tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet. Evästeistä ei ole haittaa päätelaitteelle. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Evästeiden lisäksi Puustelli voi käyttää muita vastaavan kaltaisia teknologioita. Tässä evästeinformaatiossa niistä kaikista käytetään yhteisesti termiä evästeet.

Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatavaa tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, huomioiden tietosuojaa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan myös Puustellin muuhun tietosuojainformaatioon, jossa kerrotaan tunnistettavissa olevien henkilötietojen käsittelystä.

Käyttäjä voi estää tietynlaisten evästeiden käytön niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Tyypillisesti selaimen ”Asetukset” -osiossa on evästevalintoja koskevat painikkeet. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot, joiden perusteella esimerkiksi mainontaa on kohdennettu käyttäjälle. Evästeiden tyhjentäminen ei siten estä käyttäjätietojen keräämistä ja esimerkiksi mainonnan kohdentamista, mutta se tyhjentää tiedot, joiden perusteella mainontaa on aikaisemmin kohdennettu.

Puustelli käyttää seuraavanlaisia erityyppisiä evästeitä.

a. Tarpeelliset evästeet

Tarpeellisia evästeitä ovat muun muassa sellaiset, joiden avulla käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointiin liittyviä valintojaan aina uudelleen. Puustelli tarjoaa Palvelussaan myös ns. ensimmäisen tahon mainontaa, eli Puustelli-konsernin omaa mainontaa. Tällainen ensimmäisen tahon mainonta on osa Puustelliin käyttäjälle tarjoamaa Palvelua ja sen vuoksi Puustelli ei tarjoa käyttäjälle mahdollisuutta estää ensimmäisen tahon mainontaa Puustellin Palvelussa.

b. Palvelun kehittämiseen ja palvelukokemukseen liittyvät evästeet

Evästeiden käyttötarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi Palvelun tarjoaminen käyttäjille, käsitellä Palvelun käyttäjämääriä ja muita Palvelun käyttöön liittyviä tietoja sekä mahdollistaa ja toteuttaa tietoturvaan liittyvää kehitystyötä. Käyttötarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelun toimintaa käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi. Evästeiden avulla Puustelli voi esimerkiksi selvittää, onko Puustellin käyttäjälle lähettämiä markkinointisähköposteja avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten klikattu viestissä olevia linkkejä.

c. Mainonnan kohdentamisevästeet

Puustelli käyttää myös ns. kaupallisia evästeitä, joiden avulla voidaan kohdentaa Puustellikonsernin ja huolellisesti valittujen kolmansien osapuolien markkinointia ulkopuolisilla verkkosivustoilla esimerkiksi sen mukaan, mitä sisältöjä käyttäjä on etsinyt tai mitä sivuja katsellut. Nämä evästeet käyttäjän selaimelle asettaa usein Puustellin yhteistyökumppanina toimiva kolmas taho.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa käyttäjälle käyttäjän mielenkiinnon kohteiden perusteella. Evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös, onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan uudelleen. Evästeitä voidaan käyttää myös kolmasien osapuolten suorittamaan mainonnan kohdentamiseen.

Käyttäjä voi niin halutessaan estää tällaisen selainkäytön perusteella hänelle kohdennetun markkinoinnin verkossa tai mobiililaitteella silloin, kun kohdentamiseen liittyy ns. kolmansia osapuolia Puustellin lisäksi. Mainonnan kohdentamisen estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään edelleen mainoksia, mutta ne eivät ole sisällöltään käyttäjälle kohdennettuja hänen verkkokäyttäytymisensä perusteella. Selainkäyttöön perustuva kohdennettu mainonta tulee estää erikseen jokaisella käyttäjän käyttämällä selaimella.


© Puustelli 2024