Käyttöehdot

Tämän verkkosivuston käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja, määräyksiä ja ilmoituksia sekä palvelussa (mm. kilpailut) mahdollisesti määriteltyjä lisäehtoja. Käyttöehdot koskevat Puustellin internet-sivuilla julkaistavan aineiston käyttöä sekä yksityisyyden suojaa koskevia periaatteita. Puustellilla on oikeus päivittää näitä ehtoja ja muuttaa sivujen sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.

Tekijänoikeudet

Puustellin www-sivut sisältävät tekijänoikeudella suojattua aineistoa, jonka tekijänoikeus kuuluu Puustelli Group Oy:lle tai kolmannelle osapuolelle. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaan aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Lehdistölle suunnattua materiaalia saa käyttää normaalin tiedotemateriaalin tapaan edellyttäen, että myös lähde on mainittu.

Verkkosivustolla esiintyvät Puustelli -liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Puustellin tai mahdollisesti kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilman Puustellin tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Vastuu sivujen sisällöstä

Internet-sivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa yrityksestämme, palveluistamme ja tuotteistamme. Kaikki sivuillamme annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Linkkien ja aineiston käyttö on käyttäjän omalla vastuulla eikä Puustelli Group Oy vastaa mistään aineiston tai linkkien käytön mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Nämä käyttöehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Yrityksellemme lähetetyn aineiston osalta lähettäjä vastaa siitä, ettei toimitettu aineisto loukkaa kolmansien tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia tai ole lainvastaista tai loukkaavaa sekä vastaa kaikista kustannuksista, joita Puustellille lähetetyn aineiston lainvastaisuuden tai loukkaavuuden johdosta syntyy.

Linkit

Puustelli voi tarjota verkkosivustollaan linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Koska Puustelli ei voi valvoa tällaisia verkkosivustoja, Puustelli ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen kautta. Puustelli ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai näiden verkkosivujen kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. Käyttäjän tulee perehtyä ja noudattaa kolmannen osapuolen verkkosivustojen käyttö- ja muita ehtoja.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivuillamme kerättäviä henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen ja voimassa olevan henkilötietolain mukaisesti. Linkki tietosuojaselosteeseen.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) voidaan seurata yleisellä tasolla ns. eväste- (cookies) tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Evästetietojen avulla sivuja voidaan analysoida ja kehittää paremmin kävijöitä palvelevaksi. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia.

Henkilötietolain 19 §:n mukaisesti tietoja voidaan lisäksi käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei kävijä ole kieltänyt tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyyn voidaan käyttää kolmansia osapuolia, joille tietoja voidaan tällöin luovuttaa käsiteltäväksi yhtiömme lukuun. Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason Puustelli Group Oy on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein.

Seuraavassa tietoa Puustellin yleisimmin käytössä olevista evästeistä.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT EVÄSTEET
Google Tag Manager
Google Tag Manager auttaa meitä jakamaan erilaisia tageja ja koodinpätkiä sivustollamme.

IBM Watson Assistant (chatbot)
IBM Watson Assistantin (chatbot) avulla autamme sinua asioimaan helpommin sivustollamme.

Zendesk Chat
Zendesk Live Chatin avulla autamme sinua asioimaan helpommin sivustollamme.

Leadfeeder
Palvelun avulla pyrimme tunnistamaan paremmin sivustollamme vierailleita yrityksiä.


ANALYTIIKAN EVÄSTEET
Google analytics
Kävijäseurannan tuottama tieto auttaa kehittämään verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla verkkosivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun palaat näille verkkosivuille tai selailet niitä. Tallennus koskee mm. sivuston kävijämääriä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analyticsin evästeistä.


MARKKINOINNISSA KÄYTETTÄVÄT EVÄSTEET
Facebookin evästeet
Käytämme evästeitä jäljittääksemme toimintaa Facebookissa. Nämä evästeet eivät kerro meille, kuka sivuilla vierailee, mutta voimme kerätä tiedon pohjalta kohdeyleisön, jolle voimme näyttää paremmin kohdennettuja sisältöjä verkkosivustoillamme. Tutustu Facebookin evästeisiin tässä osoitteessa.

Oracle Eloqua
Oracle Eloqua on markkinointiautomaatio-ohjelmisto, joka käyttää evästeitä kerätäkseen tietoa siitä, kuinka käyttäjät käyttävät sivustoamme. Evästeillä saadaan tietoa esimerkiksi yhteystietonsa jättäneiden henkilöiden aktiviteeteista sivustolla, kuten henkilön lukemista sivuista sekä käyntien määrästä.
 Lisätietoa Oracle Eloquan evästeistä.

Adform
Adform on mainonnan työkalu, jolla keräämme tietoa mainonnan vaikutuksista. Tutustu Adformin evästeisiin tässä osoitteessa.

Google ads
Google ads on työkalu mainonnan vaikutuksen mittaamiseen liittyvän datan keräämiseen sekä kohderyhmien tunnistamiseen. Nämä tiedot eivät mahdollista henkilöiden tunnistamista.

Tietoturva

Verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Puustelli järjestää verkkosivustonsa ja palvelujensa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Puustelli ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Ei takuita

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että a) verkkosivuston hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Verkkosivusto tarjotaan "sellaisena kuin se on", ja Puustelli kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut, b) Puustelli ei takaa että (i) verkkosivusto vastaa käyttäjän odotuksia, (ii) että verkkosivusto on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, (iii) että informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut verkkosivuston kautta, vastaa käyttäjän odotuksia, c) käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön lataamisesta verkkosivustolta. d) mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka käyttäjä saa puustellilta tai palvelun kautta ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa.

Yllä oleva ei rajoita kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

Vastuunrajoitus

Käyttäjä nimenomaisesti ymmärtää ja hyväksyy sen, että Puustelli ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä verkkosivuston käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu: (i) verkkosivuston käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tavaran tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, joka perustuu verkkosivuston kautta saatuun tietoon, informaatioon tai palveluun tai viestistä joka on vastaanotettu verkkosivuston kautta; (iii) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomattomasta muuttamisesta; tai (iv) muista verkkosivustoon liittyvistä olosuhteista.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin ja ilmoituksiin sekä käyttäjän ja Puustellin väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Helsingin käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

© Puustelli 2024